Zaloguj się Załóż konto Zaloguj poprzez Facebooka
 »  eBielsko.pl  »  Wydarzenia  »  Informacje z regionu  »  Artykuły
Kolejny krok w stronę powstania strefy ekonomicznej w Jasienicy
Marcin 2013.01.25 | Bielsko-Biała
Kolejny krok w stronę powstania strefy ekonomicznej w Jasienicy

W ostatnich dniach Śląski Urząd Marszałkowski poinformował o pomyślnej dla Gminy Jasienica weryfikacji i pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Wójta Gminy Jasienica w sprawie „Kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica”. Tym samym aż 85% kosztów inwestycji (ponad 23 miliony złotych) trafi do gminnej kasy z przeznaczeniem na tą unikalną w skali kraju inwestycję. Ocena merytoryczna-techniczna wniosku, dokonana została przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny wsparcia pośredniego przedsiębiorstw, transferu technologii i innowacji. W wyniku tej oceny projekt Gminy Jasienica uzyskał pozytywną ocenę, tj.32,10 pkt. co stanowi 80,25% maksymalnej ilości punktów. Biorąc pod uwagę ocenę Komisji,  Zarząd Województwa Śląskiego wybrał wniosek Gminy Jasienica do dofinansowania i przekazał go do Referatu ds. kontraktacji projektów celem podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Przemysłowa to pomysł Wójta Jasienicy, Janusza Pierzyny, który od kilkunastu miesięcy czyni starania, aby doprowadzić do powstania w gminie miejsca przyjaznego dla inwestorów i rozwoju działalności gospodarczej. Podmioty działające w Strefie zasilą w przyszłości budżet Gminy a mieszkańcom stworzą nowe miejsca pracy. „Stoję na stanowisku, że w czasie kryzysu musimy inwestować a nie sprzedawać majątek Gminy, stąd pomysł powstania Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, który doczekał się zresztą wielu pozytywnych opinii ze strony specjalistów”  mówi Janusz Pierzyna.

W roku 2007, za sumę 1 mln 300 tyś. złotych, Gmina Jasienica kupiła 71ha gruntów w Międzyrzeczu Dolnym. Trzy lata później zostało uchwalone „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica” a w 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Jasienica zmieniono fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Międzyrzecza Dolnego. Po procesie restrukturyzacji wartość zakupionego terenu szacuje się, na dzień dzisiejszy, na kwotę 70 mln złotych, zatem majątek Gminy stale się powiększa. Po opracowaniu planu zagospodarowania, został złożony wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kompleksowego uzbrojenia terenu. Całość prac dotyczących uzbrojenia terenu w Międzyrzeczu Dolnym została określona na kwotę ponad 27 milionów złotych.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu: I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,  Gmina Jasienica wystąpiła o  ponad 23 miliony, z własnych środków dołoży 4 miliony. Wysokość kwoty dofinansowania świadczy o rozmachu inwestycji planowanej w Gminie Jasienica. „Dla mnie to jeden z najradośniejszych dni w mojej pracy. Cieszy również fakt, że wbrew pojawiającym się, co jakiś czas, informacjom o nierealności pomysłu, staje się on, po decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, możliwy do zrealizowania” -  mówi Wójt Janusz Pierzyna i zapowiada wytężoną pracę nad realizacją inwestycji.

 

źr. Gmina Jasienica.


Komentarze  Komentarze (wszystkich: 0)
 [komentuj] 
  Dodaj komentarz
Brak komentarzy
Autor publikacji  Autor publikacji 
Użytkownik:Marcin
Marcin
Z Nami: 3321 dni
Status: Administrator
Publikacji: 175

Komentarze  Zobacz także 

2011 © mydot.pl       Od Redakcji       O Portalu       Regulamin       Kontakt